Ciljevi Udruge i djelatnosti

Ciljeve Udruga postiže sljedećim djelatnostima:

  • Zalaganje za poboljšanje kvalitete života i osobni razvoj kroz individualno savjetovanje i grupne programe.
  • Organizirano okupljanje članova koji se žele baviti promicanjem praktične duhovnosti kroz metodu sistemskih konstelacija.
  • Propagiranje cjelovitog, izbalansiranog pristupa zdravlju i životu kroz programe edukacije iz “praktične duhovnosti”.
  • Promoviranje harmonije u međuljudskim odnosima na individualnom, obiteljskom i društvenom nivou kroz radionice sistemskih konstelacija.
  • Trening za obučavanje voditelja sistemskih konstelacija.
  • Strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje članova na polju sistemskih konstelacija.
  • Širenje informacija o najnovijim dostignućima iz područja sistemskih konstelacija kroz organiziranje internacionalnih programa edukacije, sakupljanjem strukovne literature, te prevođenjem strane literature.
  • Izdavanje biltena, brošura i drugih publikacija sukladno posebnim propisima iz područja tih djelatnosti.
  • Ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.
  • Ostvarivanje suradnje s tijelima državne uprave i samouprave, raznim organizacijama i institucijama, te sa međunarodnim organizacijama, a sve u cilju što uspješnijeg rada Udruge.
Stone Art by Jon Foreman: Sculpt The World
Exit mobile version
%%footer%%