Izjava o zaštiti podataka

Udruga Konstelacija kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje nam dostavljate kada koristite web stranicu udrugakonstelacija.com ili se učlanjujete u udrugu ispunjavanjem online zahtjeva za članstvo.

Udruga Konstelacija se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podatka te Vas s time upoznaje tekst u nastavku.

Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite, izmjene su moguće i bit će prikazane na stranici.

Općenito o zaštiti osobnih podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, OIB i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Propisima Europske unije o zaštiti osobnih podataka, regulirani su dozvoljeni razlozi prikupljanja, obrade i korištenja osobnim podacima, primjerice:

 • ako ste za to dali svoj pristanak;
 • ako je obrada podataka nužna za sklapanje određene vrste ugovora;
 • ako postoji pravna/zakonska obveza obrade vaših podataka;
 • ako je obrada u vašem ključnom interesu;
 • ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela;
 • ako za to postoji legitimni interes voditelja obrade podataka.

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka. Voditelj obrade podataka dužan je poštovati pravila Opće uredbe o zaštiti vaših osobnih podataka i njihovoj pohrani:

 • podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe;
 • od vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka;
 • podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno;
 • mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi;
 • podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o vama. Možete zatražiti uklanjanje osobnih podatka o vama, ako su ti podaci netočni, neprimjereni, nebitni ili prekomjerni, s obzirom na svrhu njihove obrade.

Ako mislite da se s vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu voditelju obrade podataka (osobi ili tijelu koje obrađuje vaše podatke) te:

 • zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka;
 • zatražiti da voditelj obrade podataka obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke, osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor.

Ako ne dobijete razuman odgovor od voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

Kada prikupljamo podatke o vama?

Podatke prikupljamo prilikom podnošenja vašeg zahtjeva za članstvo, te prilikom prijave za sudjelovanje u našim aktivnostima.

Osobni podaci koje prikupljamo prvenstveno su oni bez kojih ne možemo provoditi svoju svrhu i područje djelovanja, te u slučaju članstva u udruzi, oni koji su propisani zakonom i odredbama o neprofitnim udrugama u Hrvatskoj, dakle koje smo dužni imati u evidenciji članstva za svakog pojedinog člana.

Ovisno o svrsi obrade prikupljanje se može provesti Vašim usmenim ili pismenim očitovanjem. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od Vas putem prijavnih obrazaca ili elektroničkom komunikacijom.

Bez izričite privole roditelja/staratelja/skrbnika maloljetne osobe ne mogu izravno sudjelovati u našim programima, projektima, aktivnostima i edukacijama. Stoga niti ne prikupljamo podatke o maloljetnim osobama bez navedene privole.

Kako koristimo vaše podatke?

Osobne podatke koristimo samo uz vaš pristanak ili kad su za to ispunjene pretpostavke utvrđene važećim propisima. Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili dijeliti na načine koji nisu dozvoljeni ili za koji niste dali svoj izričit pristanak.

Prikupljene podatke koristimo

 • kako bismo vas pravodobno obavijestili o programima i aktivnostima udruge i pozvali vas da učestvujete u njima,
 • kako bismo organizirali i proveli programe, projekte i aktivnosti,
 • kako bismo izvršili druge zakonski ili ugovorom utvrđene obveze (spisak članova udruge sa pridruženim podacima, financijsko poslovanje, izvještavanje prema donatorima i sl.).

Koliko dugo koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koristimo sve dok ste pridruženi ili registrirani član udruge.

Podatke o vašem sudjelovanju u programima, edukacijama, projektima i aktivnostima čuvamo do zakonom ili ugovorom određenog roka obveznog čuvanja dokumentacije vezane za program, projekt ili aktivnost.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti od nas da vas više ne kontaktiramo i ne dostavljamo informacije o našim aktivnostima. To možete učiniti odjavom s naše liste kontakata (link) ili dostavom zahtjeva na e-mail: udruga.konstelacija { at } gmail.com.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika te ćemo s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke registriranih korisnika i posjetitelja web stranice, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ako to čini našu zakonsku obvezu.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz zahtjeva za članstvo, eventualnog registracijskog obrasca ili prikupljene putem cookiesa (tzv. kolačića), niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu Vaših osobnih podataka tako da prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima i eventualnim kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke i sigurnosne svrhe.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati vaše osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu vaših osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost vaših osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka.

Druge mrežne stranice

Na našim mrežnim stranicama postavljene su poveznice na druge mrežne stranice. Ova Izjava se odnosi samo na našu mrežnu stranicu te biste se odlaskom na drugu mrežnu stranicu trebali informirati o njihovim uvjetima.

Pristup informacijama

Za sve vaše podatke koji su kod nas pohranjeni, u svakom trenutku imate pravo uvida, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Po vašem zahtjevu postupit ćemo najkasnije u roku od 30 dana. Za potrebe izvršenja ovoga zahtjeva moguće je da zatražimo i određenu naknadu.

Navedeno pravo možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte udruga.konstelacija { at }  gmail.com ili putem naše kontakt forme.

Kako nas kontaktirati?

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za ovu Izjavu o privatnosti molimo vas da nas kontaktirate.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva pisanim putem preko e-maila udruga.konstelacija { at } gmail.com ili putem naše kontakt forme.

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka te nadzornom tijelu unutar EU.

%d blogeri kao ovaj: