Uvjeti za članstvo

Pridruženi član udruge može postati svatko tko ispuni zahtjev za članstvo, te uplati godišnju članarinu.

Registriranim članom udruge može se postati uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  1. Najmanje 21 dan (8 sati dnevno) edukacije koja se svojim većim dijelom odnosi na “konstelacije prema Hellingeru”- Ako ste edukaciju stekli kroz program Alemke i Maxa Dauskardt, dovoljno je priložiti e-kopiju završne diplome. Za sve one koji su edukaciju pohađali kod drugih konstelatora, potrebno je predočiti potvrde kroz koje se utvrđuje sudjelovanje u edukaciji u trajanju od minimalno 21 dana, te da se većina edukacije odnosila na konstelacije prema Bertu Hellingeru. Upravni odbor Udruge zadržava pravo procjene da li kandidat za članstvo zadovoljava ove uvjete.
  2. Prihvaćanje etičkog kodeksa, usvojenog od strane Udruge.
  3. Prihvaćanje ciljeva rada udruge, kako je definirano Statutom.
  4. Plaćanje godišnje članarine u iznosu od 250kn ili 35€ (učlanjenje, obrada zahtjeva i članarina za prvu godinu: 400kn ili 55€)

Ako zadovoljavate navedene uvjete za članstvo i želite se učlaniti u Udrugu, ispunite ovu elektroničku formu sa svim obaveznim podacima i pošaljite nam zahtjev.

Nakon što zaprimimo i obradimo zahtjev, kontaktirat ćemo vas povratno o rezultatu prijave. Ako je zahtjev prihvaćen, na svoju e-mail adresu zaprimit ćete daljnje upute za uplatu godišnje članarine i troškove obrade zahtjeva (učlanjenje, obrada zahtjeva i članarina za prvu godinu: 400kn ili 55€, svake sljedeće godine godišnja članarina iznosi 250kn ili 35€ ), kao i pristupne podatke za sve one sadržaje i materijale, koji vam članstvom pripadaju. Godišnja članarina uplaćuje se na početku svake kalendarske godine.

Javna objava

Ako uz vaše ime i prezime na spisku registriranih konstelatora želite ponuditi više informacija o vama i vašem radu, kao i način na koji vas se može kontaktirati, nakon što je vaš zahtjev za članstvo prihvaćen, dostavite nam svoju biografiju u sljedećem formatu:

  1. nešto o sebi (max 300 riječi)
  2. portret fotografija (.jpg min 500×500 pixela) – nije obavezno
  3. kontakt (e-mail, kontakt br.)
  4. URL (na web stranicu ili neki drugi digitalni kanal koji predstavlja vaš konstelacijski rad i programe, ako ih nudite)

Pridruženi član udruge može postati svatko tko ispuni zahtjev za članstvo, uplati godišnju članarinu i troškove obrade zahtjeva (samo kod inicijalnog zahtjeva) u iznosu od 400kn / 55€. Svake naredne godine uplaćuje se samo redovna godišnja članarina (250kn / 35€).

NAPOMENA:

Osobni podaci koje prilažete u zahtjevu za članstvo nisu javni i koriste se i pohranjuju u skladu s Izjavom o zaštiti podataka. Informacije o sebi koje želite podijeliti javno na web stranici udruge birate vi i objavljuju se samo uz vaše odobrenje.

Exit mobile version
%%footer%%