REGISTRIRANI KONSTELATORI

Svi oni koji su zainteresirani za konstelacijske programe, mogu na ovoj stranici pronaći konstelatore koji ih nude.

Biranjem programa naših članova imate garanciju da birate osobu koja je završila minimum 21 dan edukacijskih programa, koja se obavezala da će poštivati etički kodeks Udruge za konstelatore, te da će sistemske konstelacije primjenjivati u skladu sa svojim zvanjem, profesionalnom edukacijom i iskustvom.

Dole ispod ćete naći spisak registriranih konstelatora, a klikom na pojedino ime otvoriti će vam se sve dodatne informacije, uključujući i kontakt, ukoliko su članovi izabrali tu opciju.

Registrirani konstelatori

(navedeni po abecednom redu):

Alenka Boban Blagaić

Cvijeta Brkljačić

Mirjana Ćoso

Maja Dajčer

Alemka Dauskardt

Max Dauskardt

Danijela Dorić

Sonja Grgac Štefe

Maja Habajec

Tatjana Ivanović

Ankica Jagnjić

Gordana Jeftić

Ivona Kovačević Nemec

Zora Kovačević

Tatjana Krasulja

Tihana Malenica Bilandžija

Ivana Mišić Lokar

Vera Mišković

Milan Nikolić

Dijana Požgaj

Suzana Simeunović

Sandra Stajnko

Gordana Svetličić

Biserka Šprah

Linda Veronika

Ivana Vojnić

Ivanka Vojnović

Julijana Zimic

Mirjana Žrvnar

Exit mobile version
%%footer%%