Figen Bilge

Figen Bilge

figenbilge0 {AT} gmail.com
Northern Cyprus

Biography

English

I was born in Ayvalık and spent 40 years of my life journey in Bremen as my family moved to Germany. I chose practitioner as a profession and graduated from the Faculty of Pharmacy of Kiel University. I then set a new goal and studied International Business at the University of Bremen. I completed the Merrill Lynch Business Solutions department as an expert witness for companies that went bankrupt during my internship and worked in this company for 8 years.

My life journey has taken a different path; led to physical and spiritual development. By dedicating all my energy, mind and soul to this new path, I completed the internationally recognized Pilates Reformer, Pilates Mat and Pilates Therapy trainings at the Hamburg Pilates Academy.

My belief that the body is an inseparable part of the soul brought me together with the Louis L. Hay Hamburg Personal Development Center and Milton Erickson Ankara Balance Center, where I received my life coaching training. Afterwards, my yoga journey started with the Yoga-Alliance approved 200-hour Hatha Yoga Training and Devrim Akkaya Yin Yoga training with Bora Ercan. For me, “Namaste” meant compassion; Yoga started right here, from your compassion for the whole…

Psychology of Chakras /Devrim Akkaya- Thai Massage Training /Neslihan Çoroğlu- After receiving Yin Yoga Therapy and Anatomy Training on Cadaver from Paul Grilley’s Assistant Markus Henning Giess, Schmerztherapie Ausbildungs Zentrum Liebscher&Bracht, Roland Liebscher-Bracht and Dr. Med. I completed my Pain Specialist Therapy Training from Petra Brachtt. I gave pilates anatomy lessons at the Physiotherapy and Rehabilitation Department of the Near East University Health Sciences Institute. I continue my Pilates Senior Instructor, pain therapy and life coaching, which I created with my own style and philosophy, in Cyprus, where I live.

My meeting with Family Constellation in 1995 was a turning point in my life. After participating in many workshops, I completed my training that I started with Max and Alemka Dauskardt in 2016 and received my certificate from them. I am a member of İSCA (International Systemic Constellation Associations).

My dear teachers, Max Dauskardt and Alemka Dauskardt, whom I remember with gratitude every time, I continue my Family Constellation Facilitator studies in Cyprus, Turkey and Germany.

My goal is to make a difference in the lives of my clients and students as an educator who constantly renews himself in the face of changing energies and needs; guiding them with my own training and teaching experiences, being a light for them.

Turkish

Ayvalık’ta doğdum ve ailemin Almanya’ya taşınmasıyla beraber hayat yolculuğumun 40 senesini  Bremen’de geçirdim. Meslek olarak eczacılığı seçtim ve Kiel Üniversitesi  Eczacılık Fakültesinden  mezun oldum. Ardından yeni bir hedef belirleyerek Bremen Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik okudum. Staj dönemimi batan firmalar için bilirkişi olarak Merrill Lynch Business Solutions bölümünde tamamladım ve 8 sene boyunca bu firmada aynı görevde çalıştım.

Hayat yolculuğum beni kurumsal iş hayatından, maddiyattan ve markalaşmaktan uzaklaştırarak insana hizmetimi bir başka boyuta;  fiziksel ve ruhsal gelişime yönlendirdi. Tüm enerjimi, aklımı ve ruhumu bu yeni yola adayarak  Hamburg Pilates Akademisi’nde uluslararası geçerliliği olan Pilates Reformer, Pilates Mat ve Pilates Terapi eğitimlerini tamamladım.

Bedenin ruhun ayrılmaz parçası olduğuna dair inancım beni Louis L. Hay Hamburg Kişisel Gelişim Merkezi  ve Milton Erickson Ankara Denge Merkezi ile buluşturdu ve bu merkezlerde yaşam koçluğu eğitimimi aldım. Sonrasında Bora Ercan’la Yoga-Alliance onaylı 200 saatlik Hatha Yoga Eğitimi ve Devrim Akkaya  Yin Yoga eğitimi ile yoga yolculuğum başladı. Benim için  “Namaste” şefkat demekti; Yoga tam da  buradan başlıyordu, bütüne duyduğun şefkatten…

Çakraların Psikolojisi /Devrim Akkaya- Thai Masaj Eğitimi /Neslihan Çoroğlu- Paul Grilley’in Asistanı Markus Henning Giess’den  Yin Yoga Terapi ve  Kadavra üzerinde Anatomi Eğitimi aldıktan sonra Schmerztherapie Ausbildungs Zentrum Liebscher&Bracht’ta, Roland Liebscher-Bracht ve Dr. Med. Petra Brachtt’tan Ağrı Uzmanlığı Terapisi Eğitimimi tamamladım. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde pilates anatomi dersleri verdim. Kendi tarzım ve felsefemle oluşturduğum Pilates Senior Eğitmenliğine, ağrı terapisine  ve yaşam koçluğuna yaşamakta olduğum Kıbrıs’ta devam ediyorum.

Aile Dizimi ile 1995 yılında tanışmam hayatımın dönüm noktası oldu. Pek çok dizime katıldıktan sonra 2016 yılında Max ve Alemka Dauskardt ile başladığım eğitimimi 2019 yılında tamamlayarak sertifikamı kendilerinden aldım. Aile Dizimi Kolaylaştırıcı (Facilitator) İSCA (International Systemik Constellation Associations  Uluslararası Sistemik Konstelasyonlar Birliği ) üyesi ve CI Constellators International (Uluslararası Dizilimciler) üyesi ve Kıbrıs temsilcisiyim.

Her defasında şükranla andığım sevgili hocalarım Max Dauskardt ve Alemka Dauskardt ekolünde öğrendiğim Aile Dizimi Kolaylaştırıcılığı çalışmalarıma  Kıbrıs, Türkiye ve Almanya’da devam etmekteyim.

Hedefim değişen enerjiler ve ihtiyaçlar karşısında kendini sürekli yenileyen bir eğitmen olarak danışanlarımın ve öğrencilerimin hayatında fark yaratmak; onlara kendi eğitim ve eğitmenlik tecrübelerimle yol göstermek, onlara ışık olmaktı.

%d bloggers like this: