O nama

Udruga Konstelacija je organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija koja svoj rad temelji na načelima slobode, jednakosti, snošljivosti, pluralizma, zajedništva i humanosti.

Primarna djelatnost Udruge je promoviranje metode sistemskih konstelacija i kao neprofitna pravna osoba financira se isključivo od članarine, obavljanja djelatnosti i donacija. Sva prikupljena novčana sredstva Udruga koristi isključivo za obavljanje djelatnosti naznačenih u statutu udruge.

Udruga Konstelacija osnovana je na inicijativu koju su pokrenuli Max & Alemka Dauskardt, dugogodišnji i međunarodno priznati voditelji konstelacija, a sa ciljem širenja znanja o metodi sistemskih konstelacija i dobrobiti koje ona donosi. Inicijativu osnivanja Udruge, podržala je grupa ljudi, uglavnom iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, s interesom za konstelacijski rad. Mnogi su već prošli kroz programe edukacije, te sada i sami nude svoje programe. Bez njihovog entuzijazma ne bi bilo udruge niti puno mogućnosti da mnogi zainteresirani iskuse beneficije ovog pristupa terapiji i životu.

Budući da su temelji za konstelacijski pristup u Hrvatskoj i zemljama okruženja već izgrađeni i da je ovaj pristup sada poznat široj javnosti, došlo je vrijeme i za novu fazu u životu Udruge. Do sada, Udruga je svoje ciljeve promoviranja konstelacija ostvarivala uglavnom kroz programe Alemke i Maxa, te kroz organiziranje seminara i kongresa međunarodnih konstelatora u Hrvatskoj. Kroz ove, kao i aktivnosti drugih konstelatora na ovim prostorima, mnogi su imali priliku upoznati konstelacijski pristup i iskusiti dobrobit koju konstelacije unose u naše živote. Također, mnogi su prošli intenzivnu obuku, odnosno razvojni put potreban za izobrazbu voditelja konstelacija. Svakim danom ima sve više onih koji i sami prakticiraju ovu metodu u svom životu i profesionalnom okruženju, kao i onih koji nude konstelacije kroz radionice ili individualan rad i tako promiču i prosljeđuju dalje ono što su naučili.

Sistemske konstelacije kao metoda nisu strukovno regulirane, niti postoji formalna akreditacija za ovaj pristup. Konstelacije, iako se često prakticiraju kroz psihoterapiju, nisu psihoterapija i kao takve nisu formalno priznate kao psihoterapijska metoda, pravac ili škola. Ovakva situacija omogućava ljudima iz različitih profesija i sa različitim životnim iskustvom da se bave konstelacijama, dakle, u skladu sa esencijom ovog pristupa – ne isključuje a priori nikoga. Također, prisiljava konstelatore da sami sebe reguliraju, te da ovaj pristup primjenjuju odgovorno, odnosno samo na oblasti za koje imaju dovoljno ekspertize, obrazovanja i iskustva, te da se u svom radu drže etičkih principa konstelatorskog etičkog kodeksa.

Ova otvorenost samog pristupa također nažalost ima za posljedicu ponekad i neodgovornu primjenu samog konstelacijskog pristupa, za koji je potrebna određena obuka i ozbiljnost u njenoj primjeni. Da bi onima koji žele iskusiti ovaj pristup i osloniti se na konstelacije u rješavanju životnih teškoća olakšali izbor i odluku kome se obratiti, odlučeno je da će Udruga funkcionirati kao profesionalni registar onih koji su završili određenu obuku, te koji su se obavezali da će se pridržavati principa konstelatorske etike – etičkog kodeksa usvojenog od strane Udruge.

Udruga ne može garantirati kvalitetu usluge, niti vršiti preporuku, ali može garantirati da su oni koji su registrirani kao članovi Udruge završili određeni broj dana obuke kod kvalificiranih voditelja / učitelja konstelacija, te da su se obavezali slijediti preporučeni etički kodeks i ograničiti primjenu konstelacijskog pristupa na one oblasti iz koje posjeduju odgovarajuće kvalifikacije, iskustvo i profesionalnu ili životnu ekspertizu. To je, vjerujemo, važan korak u reguliranju prakse konstelacija na našem prostoru.

Udruga također djeluje na međunarodnom nivou kao dio šire mreže konstelatora u svijetu pod nazivom “Constellations According to Hellinger International”. Da bi sačuvala originalni pristup i učenja Bert Hellingera, udruga promovira originalni pristup i sve one koji po njemu rade i koji su posvećeni njegovom očuvanju i daljem širenju. Sa tim cilje pokrenut je i međunarodni registar onih koji se smatraju “konstelatori prema Hellingeru” – International Directory. Konstelatori regije automatski se stavljaju i na međunarodni registar.

Udruzi se možete pridružiti kao Registrirani član / konstelator, ukoliko zadovoljavate uvjete za članstvo , te kao Pridruženi član, ukoliko učite o konstelacijama te želite imati pristup literaturi i drugim pogodnostima za članove ili ste jednostavno zainteresirani za ovaj pristup. Članstvom u udruzi podržavate rad udruge, ali i doprinosite razvoju konstelacijskog pristupa, te svojevrsnoj profesionalizaciji ove djelatnosti na našim prostorima. Učlanjenje vam omogućuje da postanete dio mreže konstelatora (svih onih koji imaju interes za ovaj pristup) na ovim prostorima i da učestvujete u uobličavanju budućnosti rada udruge.

Biti će nam drago ako se pridružite rastućoj zajednici onih koji se konstelacijama bave, o njima uče ili ih koriste kao metodu koja pomaže u razrješavanju životnih teškoća i unosi harmoniju u naše živote.

Više o članstvu možete pronaći ovdje.

Stone Art by Jon Foreman: Sculpt The World
%d blogeri kao ovaj: