Metoda sistemskih konstelacija

Metoda sistemskih konstelacija relativno je novi pristup terapiji koji nije lako prenijeti u riječi. Jedini način da se sazna o čemu se tu zapravo radi jest iskustveni: samo doživljaj ove metode na djelu može nam omogućiti pravo razumijevanje.

Ovaj pristup se uz Sistemske konstelacije naziva još Obiteljske konstelacije, Poredak ljubavi (Orders of Love) ili Hellingerova konstelacijska metoda po njenom osnivaču, njemačkom filozofu i psihoterapeutu – Bert Hellingeru.

Iako su se razvile u okviru psihoterapije, konstelacije nisu samo psihoterapeutska metoda, jer ova se metoda koristi i u drugim profesijama, kao na primjer u pedagogiji i u poslovnom savjetovanju. I umjesto obiteljskih bolje ih je zvati sistemskim konstelacijama jer ih primjenjujemo u radu sa različitim sistemima i zato jer smo u njima rukovođeni saznanjima iz teorije sistema.

Možda bi onda bilo bolje reći da su konstelacije metoda pronalaženja rješenja za teškoće koje nas ponekad muče u životu, bilo da se radi o psihološkim ili fizičkim poremećajima, problemima u odnosima: intimnim, obiteljskim ili poslovnim, bilo da se radi o kriznim stanjima duha, odnosno poremećajima koje bi možda mogli staviti pod zajednički naziv – bolesti duše.

A onda, sistemske konstelacije nisu niti samo metoda. Naime, kroz konstelacije došlo se do određenih saznanja i uvida na polju ljudskih odnosa koji danas čine jednu doktrinu o funkcioniranju ljudskih sistema, od tjelesnog, obiteljskog sve do nacionalnog i kolektivnog nivoa.

Sistemske konstelacije su dakle također jedan sistem znanja o tome što doprinosi zdravlju, a što pojavi bolesti, što treba činiti da bi naši odnosi funkcionirali dobro, a što ne smijemo činiti ako želimo dobre odnose, kao i kako postići zdravu ravnotežu u našem životu, živjeti ispunjeno i imati skladne odnose – sa samim sobom, sa svojim najbližima i u poslovnom okruženju.

Stone Art by Jon Foreman: Sculpt The World

Konstelacijski proces

Opisano vrlo sažeto, konstelacijska metoda koristi osobe, sudionike iz grupe koji se obično ne poznaju, da predstavljaju članove (obično obiteljskog) sistema, odnosno članove obitelji osobe koja ima pitanje, koji se onda pozicioniraju u prostorni odnos – “postavljaju u konstelaciju”. Ovim relativno jednostavnim postupkom (pod uvjetom da su zadovoljeni određeni parametri i uz nadzor iskusnog voditelja) možemo vrlo brzo doći do preciznih informacija o osobama koje su predstavljene, kao i dinamikama obiteljskih odnosa. Iako predstavnici o njima ne znaju ništa. I iako se radi o osobama i događajima koji su udaljeni prostorno i vremenski. Točnost ovako dobivenih informacija je mnogo puta provjerena i dokazuje se kroz svaku novu konstelaciju.

Ovaj fenomen, u konstelacijama nazvan “fenomen percepcije predstavnika”, ne može se u potpunosti objasniti u okviru poznatih i priznatih znanstvenih paradigmi o ustrojstvu svijeta. I zbog toga možda neće biti prihvatljiv onima koji žele prvo znati kako nešto funkcionira prije nego što se prepuste samom doživljaju.

Voditelji konstelacija se u pravilu ne opterećuju puno potragom za objašnjenjima ovog fenomena koji redovno koriste u svome radu. Kroz praktičnu primjenu i sada već više od 30 godina akumuliranog iskustva, oni koji se bave konstelacijama našli su način kako da koriste ovaj fenomen dobivanja informacija iz obiteljskog informacijskog polja u olakšavanju mnogih problema življenja i kada ne mogu u potpunosti objasniti mehanizme njegova djelovanja.

Konstelacije su metoda koja polazi od konkretne teškoće sa kojom se osoba suočava i koja je usmjerena na nalaženje najboljeg mogućeg razrješenja te teškoće ovdje i sada. To je također vrlo efikasna i relativno brza metoda. Kao i sistemska metoda jer pojedinca sagledava samo kao neraskidivi dio sistema kojima pripada.

Kroz nju je moguće pogledati u mnoge boljke suvremenog življenja na pomalo neobičan, skoro arhaičan način, često kroz oči naših predaka. Onih osobnih obiteljskih, kao i civilizacijskih. Kroz konstelacije otkrivamo povezanost sa drevnim zakonitostima života koje su bile vrlo dobro poznate u plemenskim kulturama i koje još uvijek djeluju u nama i našim odnosima na skoro istovjetan način. Upravo u našoj alijenaciji od tih “životnih pravila” često leži uzrok mnogih problema današnjeg čovjeka. Naša sloboda i individualnost, koje toliko glorificiramo u našem “razvijenom” društvu, samo su prividne, dok našim životima većim dijelom upravljaju zakonitosti kojih nismo svjesni i koje ne poznajemo.

Ovaj pristup svima koji ga iskuse bar jednom daje novu perspektivu gledanja na mnoge životne situacije i na obično nepoznate nesvjesne zakonitosti po kojima se odvijaju naši odnosi. Konstelacijska metoda također baca novo svjetlo na zdravlje i bolest kao i na obiteljske dinamike koje su odgovorne za jedno i drugo. Ideja da specifična bolest može biti povezana s određenom obiteljskom dinamikom na vrlo izravan, uzročno-posljedičan način je radikalno nova, kako za modernu medicinu, tako i za psihologiju.

Fenomenološki pristup

Konstelacije su fenomenološki (iskustveni) pristup koji ne koristi uobičajene psihološke i psihoterapeutske tehnike. Ovaj pristup vrlo malo važnosti pridaje riječima, racionalnim objašnjenjima, opisu problema i interpretacijama. Ono što je važno su činjenice značajnih događaja iz osobne i obiteljske povijesti (kao na primjer smrt prvog djeteta za kojeg djeca rođena poslije njega nisu nikad saznala ili majčina starija sestra koja je dana na usvojenje). Važna je također i orijentiranost ne prema problemu, nego prema soluciji. A solucija u konstelacijskom pristupu podrazumijeva nalaženje one pozicije (fizičke i duhovne) koja nam omogućava potpuniji i zdraviji život ovdje i sada.

Konstelacijska metoda počiva na spoznaji da nerazriješeni problemi prijašnjih generacija imaju presudan utjecaj na zdravlje i dobrobit svakoga od nas, kao i na (ne)uspjeh naših najvažnijih odnosa.

Zdrava rješenja problemskih situacija dolaze nam kroz informacijsko polje obiteljskog (ili organizacijskog) sistema. Ovo “pametno polje” koje je nosilac informacija, proteže se kroz nekoliko generacija u obitelji, a može donijeti na vidjelo duboko skrivene obiteljske tajne, uzroke štetnih obiteljskih dinamika i nerazriješene traume iz prošlosti koje nastavljaju nepovoljno utjecati na članove obitelji i njihove sadašnje odnose.

Obično skrivena energetska dinamika obitelji dolazi na površinu kroz izjave predstavnika i zapažanja voditelja. Kako se uzroci problema polako otkrivaju, kroz odgovarajuće rečenice i kroz promjene fizičke pozicije predstavnika, voditelj konstelacije nalazi put do razrješenja, najčešće kroz:

  1. dovođenje u vezu onoga što je bilo razdvojeno, i
  2. uključivanje onoga što je bilo isključeno.

Razrješenje u ovom kontekstu znači opuštanje napetosti u obiteljskom sistemu i ponovno uspostavljanje ravnoteže. Ovo razrješenje osoba koja radi na svom problemu obično osjeti kao fizičku senzaciju opuštanja tjelesnih mišića ili kao osjećaj lakoće “kao da je netko skinuo teret sa ramena”. Energija koja je bila vezana nezdravom dinamikom za događaje iz prošlosti, oslobađa se i postaje dostupna za životne zadatke sadašnjosti. Osoba je sposobna živjeti vlastiti život ovdje i sada, neopterećena bremenom više-generacijskih obiteljskih drama. Stare slike koje su uzrokovale bol, konflikt i tenziju povlače se, a zamjenjuje ih nova, zdrava, neopterećena slika koja omogućuje slobodnu i kreativnu budućnost.

Saznanja o našim odnosima koja dobivamo kroz konstelacije
Ova saznanja o funkcioniranju ljudskih odnosa uključuju uvide o tome:

– Kako najbolje funkcioniraju odnosi između muškaraca i žena
– Kakav mora biti odnos roditelja i djece da bi se djeca osjećala sigurnim i bila spremna prihvatiti život
– Što je prikladno, a što ne u odnosima roditelji – djeca
– Štetnost zamjene uloga roditelja i djece i kako je izbjeći
– Da mnogi uzroci depresije i ograničene životne energije dolaze uslijed odbacivanja života takav kakav nam je dan i kakav nam je došao kroz naše roditelje
– Da ukoliko roditelji nose teret djeca im pokušavaju pomoći tako što njihov teret žele preuzeti na svoje leđa, često kroz bolest i životni neuspjeh
– Kao i da mnogi problemi koje imamo danas imaju svoj uzrok u događajima iz prethodnih generacija koji nisu razriješeni na dobar način

Većina ovih dinamika odvija se na nesvjesnom nivou i kada se osvrnemo na svoje živote često nećemo moći razumjeti zašto se naši životi odvijaju po određenim obrascima, čak i kada to ne želimo.

Konstelacije nam mogu pomoći da nađemo odgovore i na vrlo osobna konkretna pitanja kao na primjer:

– Zašto sam odabrala ovu profesiju
– Zašto sam odabrala nasilnika za muža
– Zašto se osjećam kao da nigdje ne pripadam
– Zašto ne mogu naći svoje mjesto u svijetu
– Zašto stalno imam doživljaj odbačenosti
– Zašto postoji distanca i konflikt između mene i moje djece i slično.

U velikom broju slučajeva ova metoda nam omogućava da otkrijemo uzročno-posljedičnu vezu između trenutne životne situacije, odnosno neke poteškoće, životnog problema i određenog događaja, situacije ili doživljaja iz naše obiteljske prošlosti. Također otkriva nam zakonitosti koje vladaju nama i našim odnosima, koje su uglavnom skrivene i podsvjesne i o čijem se postojanju vrlo malo zna. Nepoznavanje ovih sila i mehanizama kojim one djeluju na nas ne znači da nismo pod njihovim utjecajem.

Ove sile možemo usporediti sa silom gravitacije. Koliko znamo, gravitacije je oduvijek bila dio pojavne stvarnosti na ovoj našoj planeti, ljudima su jabuke odavno padale na glavu ako su sjedili ispod stabla. Newton nije izumio gravitaciju, samo nam je pomogao da je razumijemo našom glavom, odnosno našim razumom, a ne samo čvrgom na našoj glavi.

Upravo tako nam ove sile koje djeluju u našim životima i čija je svrha, izgleda, uređenje naših odnosa u obitelji i zajednici, lupaju životne čvrge na različite načine: čine nas nesretnim, bolesnim, razvode naše brakove, odnose djecu u ovisnost, čine nedostupnim ono što najviše želimo – sve dok ne spoznamo njihove zakonitosti i mehanizme njihovog djelovanja.

Zakonitosti obiteljskih sistema

Jedna od primarnih zakonitosti obiteljskih sistema je da svi članovi imaju jednako pravo pripadanja i da nitko tko pripada određenom sistemu ne smije biti isključen. Ukoliko se to ipak desi, cijela obitelj, a naročito njeni mlađi članovi snositi će posljedice.

Primjeri sistemskog isključenja su djeca koja umru rano, a koja se ne spominju, zatim prekidi trudnoće, ponekad prijašnje veze naših roditelja koje se taje, situacije kroz koje je naša obitelj nepravedno profitirala, te sudbinske povezanosti koje nastaju kroz situacije smrtne opasnosti, kao što su ratovi i nesreće.

Do isključenja dolazi najčešće zbog velike boli koja je povezana sa gubitkom, kao i zbog naše želje da zaštitimo druge članove obitelji, prije svega djecu od bolnih gubitaka ili da sakrijemo nepravdu ili zbog srama, nekad ljutnje.

Na primjer, roditelji često kriju od svoje djece smrt djeteta koje je bilo rođeno prije njih. To je naravno njihov pokušaj da zaštite dijete, kao i same sebe od boli povezane sa tim gubitkom. Zatim, roditelji također kriju svoju djecu iz vanbračne ili predbračne veze. Ili djecu koja su data na usvojenje. Roditelji ovo naravno čine u najboljoj namjeri, često vođeni uvjerenjem da ono što ne znamo nas ne može povrijediti. Međutim upravo je suprotno. Povređuje nas i šteti nam upravo ono što je od nas skriveno.

Kroz konstelacijsku metodu smo došli do uvida da kroz nas djeluje određena obiteljska savjest koja se brine o očuvanju cjelovitosti, odnosno o pravu pripadanja. Ova obiteljska savjest brine o tome da svi imaju svoje mjesto i izgleda ne trpi isključivanje kroz tajne, zaborav ili počinjenu nepravdu. Ova sila koja djeluje u našim obiteljima želi da svi imaju svoje mjesto i ne miruje sve dok to nije tako.

To znači da ukoliko postoji neka vrsta isključenja u našem obiteljskom sistemu, ova će nas sila primorati da se prisjetimo, da tajna izađe na vidjelo ili da se stari računi poravnaju. Kako? Na taj način da će nam stvarati probleme u životu sve dok svemu što se desilo i svakom tko pripada ne damo pravo mjesto ili ne odamo dužno poštovanje ili dok se tajna ne otkrije ili dok se ne prisjetimo svega onog što je potisnuto. Znači dok ponovo ne uključimo ono što je bilo isključeno.

Koji su znaci ili kako se ova isključenja mogu manifestirati u našim životima? Većina životnih problema i teškoća koje doživljavamo u našim odnosima i na poslovnom planu, kao i većina psihičkih i fizičkih bolesti, poremećaji prehrane, ovisnosti, depresija, pomanjkanje životne energije, opće životno nezadovoljstvo, neuspjeh, sklonosti nezgodama, riskantna ponašanja – sve ovo može biti odraz (i najčešće je odraz) sistemske neravnoteže u obiteljskom sistemu koja je prouzrokovana ovim isključenjima, odnosno odsječenošću od nečega što nam pripada, bio to događaj iz naše obiteljske prošlosti ili osoba kojoj smo nešto uskratili. Kao na primjer pripadnost, zahvalnost, ispriku, kompenzaciju za nešto, mjesto u našem srcu.

Ovo nam ponekad može zvučati čudno , da postoji neka sila, neki entitet koji o svemu ovome vodi računa, koji zna tko nedostaje ili tko je uskraćen i koji nas onda može primorati da zastanemo, da se osvrnemo, da prihvatimo, da uključimo. Mi nismo naučili razmišljati na taj način. Mislimo ako smo nešto loše napravili ili utajili ili nekome nešto uskratili da se možemo izvući samo ako nitko za to ne dozna. Ili da ćemo od bolnog gubitka prije braka poštedjeti našu djecu ako im ništa o tome ne kažemo. Cijena za to je životni neuspjeh i bolest.

I općenito mislimo da smo mi puno veći gospodari vlastitih sudbina nego što je to zapravo slučaj. Nama i našim odnosima vladaju zakonitosti koje nas prisiljavaju da se ponašamo na određeni način, a o kojima mi u načelu vrlo malo znamo.

Bert Hellinger otkrio je ove pravilnosti po kojima se naši životi odvijaju, odnosno zakonitosti koje u njima vladaju. Nazvao ih je zakonitostima ili pravilima ljubavi.

Ljubav, također je otkrio, nije osjećaj ili nešto što nam se u životu desi ili ne. Ljubav slijedi zakonitosti i poštuje određeni red. Postoje određeni uvjeti koji joj pogoduju i koje joj moramo osigurati da bi je imali u svom životu, a također postoje i okolnosti koje joj ne pogoduju i koje moramo izbjegavati ako želimo da ljubav cvate u našim odnosima.

Naravno, ovo se ne odnosi na romantičnu ljubav, niti samo na partnersku ljubav, već i na ljubav između roditelja i djece, ljubav prema zanimanju, uspjehu, zdravlju, ljubav prema životu u najširem značenju. A upravo to su teme kojima se često bavimo u konstelacijskom radu i sa kojima se ova metoda najuspješnije nosi.

Alemka Dauskardt

%d blogeri kao ovaj: