Resursi

U resursima možete pronaći:

Photo by Suzy Hazelwood on Pexels.com

Većina literature je na engleskom, no trudimo se učiniti dostupnim sadržaje na hrvatskom, srpskom i slovenskom jeziku.

Literatura obuhvaća članke, izvatke iz knjiga, prijevode te autorske teskstove. Uz Berta Hellingera, zastupljeni su i ostali autori iz područja sistemskih konstelacija, no tu su i drugi autori, koji objašnjavaju nove paradigme u znanosti, a bliske su sistemskom načinu poimanja odnosa i pojava u svijetu.

%d blogeri kao ovaj: